• En personlig redovisningsbyrå
  som hjälper Er hela vägen!

EAS AB Er redovisningsbyrå i Täby.
Bokföring, Bokslut, Koncernredovisning och Skatter.

Välkommen till EAS Ekonomiservice AB.

Har Ni problem med Er ekonomifunktion?  Släpar bokföringen, skickas skattedeklarationerna in försent, upprättas årsredovisningen i sista sekunden och görs inkomstdeklarationen efter senaste inlämningsdag?

Får Ni alltid förfrågningar varje år från Skatteverket? Vi ger er skatterådgiving.

Kontakta oss! Vi hjälper Er med alla Era ekonomifrågor och vi har lång erfarenhet inom redovisning, bokföring, bokslut, koncernredovisning, likvidation/fusion, deklarationshjälp och skatter.

Löpande redovisning. Bokföring är nyckeln till framgång och kunskap om företagets hälsa.

Nyckeln till framgång är att hålla kontroll på sina tillgångar och skulder. Detta underlättas väsentligt av en korrekt utförd bokföring. Det underlättar dessutom väldigt mycket vid kontakter med banker, myndigheter och andra affärsparter att ha sina papper i ordning.

Ni bestämmer hur mycket av grundbokföringen som Ni själva vill göra. EAS tar vid där Ni slutar.

Vill Ni lära Er mer om bokföring hjälper EAS till som bollplank och visar Er hur man gör sin egen bokföring.

Vill Ni inte alls befatta Er med Er bokföring tar naturligtvis EAS vid direkt från början.

Bokslut, årsredovisningar och Koncernårsredovisningar. Aktieägarnas och myndigheternas krav på redovisning.

Ingen kedja är starkare än svagaste länken heter det och det gäller även bokföring. Kedjan är inte komplett förrän det att bokslut har upprättats och årsredovisningen har inlämnats till Bolagsverket.
Vi har lång erfarenhet och alltid uppdaterade med de senaste lagändringarna.

Ni bestämmer själv vilken delaktighetsnivå Ni vill ha i samband med bokslutets sammanställande. Periodbokslut, preliminära årsbokslut och simuleringar i samband med bokslut utförs naturligtvis på Er begäran.
Årsredovisningar upprättas enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Vi ger Er skatterådgivning, gör Er deklaration och sköter Era kontakter med Skatteverket.

Vi hjälper Er med både företagets deklaration och Era privata deklarationer.

Vi är alltid uppdaterade på de senaste skattenyheterna och ger Er professionell skatterådgivning.

Vi gör Er deklaration rätt från början och Ni slipper obehagliga överraskningar från Skatteverket

Skatterådgivning. Vi hjälper Er att reda ut Era frågor om skatt.

Varje år justeras de gamla skattereglerna och nya skatteregler tillkommer som ofta radikalt förändrar skattekostnaden.
Vi håller oss uppdaterade och hjälper Er med alla Era skattefrågor och Era förfrågningar från skatteverket.

Vi utför företagsvärdering och väljer värderingsmodell efter syftet med värderingen.

Vi använder oss av följande värderingsmodeller:

 • Värdering utifrån nettovinsten, uthållig nettovinst
 • Värdering utifrån utdelningen
 • Värdering utifrån kassaflödet
 • Värdering utifrån residualvinsten
 • Värdering av substansen
 • Jämförelsevärdering t.ex P/E-tal

Likvidation eller försäljning av bolag och firmor

EAS Ekonomiservice hjälper Er i samband med likvidation eller försäljning av Ert bolag

 • Aktiebolag
 • Kommanditbolag
 • Handelsbolag
 • Enskilda firmor

Ett snabbare alternativ kan vara att vi köper bolaget av Er och därefter likviderar vi bolaget

Vi ser till att allt blir rätt i bokföring och redovisning samt att rätt skatter tillämpas.

Vilka är vi

VD

Lars Knutsson:

Utbildad civilingenjör och auktoriserad redovisningskonsult med många år i branschen.

Ekonomikonsulter

Elisabeth Rylander

Kontakta oss

För mer information om EAS Ekonomiservice AB, Er redovisningsbyrå i Täby, ring oss direkt på telefon 08-758 32 80 eller skicka ett e-post till lars.knutsson@eas.nu.

Ni kan också använda formuläret nedan.